Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 9361320 Thứ sáu, 20 Tháng Tư 2018 00:21
windows7 3646042 Thứ sáu, 20 Tháng Tư 2018 00:14
windowsxp2 853802 Thứ năm, 19 Tháng Tư 2018 22:57
windowsnt2 446143 Thứ năm, 19 Tháng Tư 2018 23:56
windowsnt 265117 Thứ năm, 19 Tháng Tư 2018 22:04
linux2 100193 Thứ năm, 19 Tháng Tư 2018 23:48
macosx 99609 Thứ năm, 19 Tháng Tư 2018 22:48
windowsvista 83012 Thứ năm, 19 Tháng Tư 2018 22:58
windows98 37728 Thứ hai, 09 Tháng Tư 2018 01:27
linux3 32295 Thứ năm, 19 Tháng Tư 2018 23:15
windowsxp 27938 Thứ tư, 18 Tháng Tư 2018 19:15
windows2003 25105 Thứ năm, 19 Tháng Tư 2018 01:30
windows2k 16886 Thứ năm, 19 Tháng Tư 2018 13:17
freebsd 9915 Thứ ba, 20 Tháng Hai 2018 20:13
windows 9559 Thứ sáu, 20 Tháng Tư 2018 00:15
windows95 2891 Thứ năm, 19 Tháng Tư 2018 16:40
windowsme 1437 Chủ nhật, 15 Tháng Tư 2018 20:03
windowsce 381 Chủ nhật, 15 Tháng Tư 2018 19:15
windowsme2 327 Thứ năm, 29 Tháng Ba 2018 21:29
macppc 82 Thứ sáu, 03 Tháng M. một 2017 21:21
os22 53 Thứ hai, 03 Tháng Tư 2017 21:37
openbsd 52 Thứ sáu, 05 Tháng Năm 2017 02:07
mac 18 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 10:33
amiga 3 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 10:33
netbsd2 1 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 06:11
freebsd2 1 Thứ ba, 17 Tháng Năm 2011 14:50
netbsd 1 Thứ năm, 24 Tháng Chín 2015 18:01